പ്രധാന വാർത്തകൾ

ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ്...

ധനകാര്യത്തിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ

ധനകാര്യത്തിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്താണ്?

ധനകാര്യത്തിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്താണ്? കട്ട്-ഓഫ്, ഈസി റിഡ്‌ഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു റീഇൻഷുറൻസ് സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രൊവിഷനാണ്, ഇത് റീഇൻഷൂററെ തടയുന്നു...

നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോ ട്രേഡിംഗ് ലാഭവും നഷ്ടവും എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോ ട്രേഡിംഗ് ലാഭവും നഷ്ടവും എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോ ട്രേഡിംഗ് ലാഭവും നഷ്ടവും എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോ ലാഭവും...

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രധാനമായിരുന്നില്ല, കൂടാതെ...

ട്യൂഡർ ഹോമുകൾ

ട്യൂഡർ ശൈലിയിലുള്ള വീടുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ട്യൂഡർ സ്റ്റൈൽ ഹോം (1890-1940) 1890 മുതൽ 1940 വരെ, ഭൂതകാലത്തിന്റെ മിശ്രിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറച്ച് അമേരിക്കൻ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.

പുസ്തക ബാലൻസിങ്

ബുക്ക് ബാലൻസ് | ഒരു നല്ല എന്റർപ്രൈസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്

ബുക്ക് ബാലൻസ് | ഒരു സമ്പൂർണ എന്റർപ്രൈസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് നടത്തണമെങ്കിൽ, അവിടെ...

എന്തിനാണ് ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സമകാലിക സാമ്പത്തിക പരിതസ്ഥിതിയിൽ, നേരിടാനും കർശനമാക്കാനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തണം...

ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിന് നിങ്ങളുടെ പണം മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 5 നുറുങ്ങുകൾ

ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിന് നിങ്ങളുടെ പണം മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 5 നുറുങ്ങുകൾ

ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിന് നിങ്ങളുടെ പണം മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമാണ്. പക്ഷേ...

ട്രഷറി സംരക്ഷിത പണപ്പെരുപ്പ സെക്യൂരിറ്റികൾ - നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ട്രഷറി സംരക്ഷിത പണപ്പെരുപ്പ സെക്യൂരിറ്റികൾ - നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ട്രഷറി സംരക്ഷിത പണപ്പെരുപ്പ സെക്യൂരിറ്റീസ് ടിപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി സംരക്ഷിത പണപ്പെരുപ്പ സെക്യൂരിറ്റികൾ, യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ ഉപകരണങ്ങളാണ്...

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ Vs ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ - ഏതാണ് മികച്ചത്?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ Vs ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ - ഏതാണ് മികച്ചത്?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ Vs ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ - ഏതാണ് മികച്ചത്? പൊതുവേ, വാങ്ങലുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നല്ലതാണ്. അവർ...

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ചാർജ് ഓഫുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ചാർജ് ഓഫുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ചാർജ് ഓഫുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ചാർജ് ഓഫുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം...

സാമ്പത്തിക സർക്കുലർ ഫ്ലോ മോഡൽ - അറിയേണ്ട 5 നുറുങ്ങുകൾ

സാമ്പത്തിക സർക്കുലർ ഫ്ലോ മോഡൽ - അറിയാനുള്ള 5 നുറുങ്ങുകൾ

ഇക്കണോമിക് സർക്കുലർ ഫ്ലോ മോഡൽ സാമ്പത്തിക സർക്കിൾ ഫ്ലോ മോഡൽ പണം എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്...

ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു - അറിയേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു - അറിയേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു....

മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം എത്രയാണ് എന്നതിന്റെ അളവുകോലാണ്, കൂടാതെ...

സ്റ്റോക്കുകളുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിന്റെ ഒരു അവലോകനം - അറിയേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ

സ്റ്റോക്കുകളുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിന്റെ ഒരു അവലോകനം - അറിയേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിന്റെ ഒരു അവലോകനം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓപ്പൺ ഷെയറുകളുടെ മൂല്യമാണ്...

ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവചിക്കും?

ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവചിക്കും?

ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവചിക്കും? ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവചിക്കും? ഈ...

FINANCE

ബിസിനസ്സ്

Cryptocurrency

ബാങ്കിംഗ്

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്

പഠനം

എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം

നിക്ഷേപ നുറുങ്ങുകൾ